Gug Kirkes traditionelle sogneaftener har ændret navn til "Foredragsaftener". Med det nye navn ønsker menighedsrådet at signalere, at arrangementerne består af indholdsrige og vedkommende foredrag med inspirerende foredragsholdere. Aftenerne foregår fortsat den første onsdag i måneden. Som regel kædes foredragene sammen med et gennemgående tema for hele semesteret, men de kan også sagtens opleves som enkeltarrangementer

Foredragene er gratis og alle er velkomne!

Til foredragsaftenerne kan der købes kaffe/the m. brød: kr. 15,-