Menighedsrådet for Sønder Tranders Sogn består af 14 valgte medlemmer og sognets tre præster. En repræsentant for de ansatte ved kirkerne deltager i møderne med taleret men uden stemmeret.

De månedlige møder afholdes i Gug Kirke og er offentlige. De kan altså overværes af hvem, der måtte være interesseret.

Menighedsrådet i Sønder Tranders sogn