Salmer belyst fra forskellige vinkler

Dette forår skal vi fokusere på noget af det mest særegne ved den Danske Folkekirke, nemlig vores salmer. Tonerne og ordene, som vi synger, er noget af det, der lejrer sig dybest i vores hukommelse. Når vi hører en bestemt melodi eller en særlig tekst, kan vi på et splitsekund erindre begivenheder, som vi ellers har glemt.

Det er vigtigt at holde denne store tradition for sang i vores kirker ved lige, og dette sker blandt andet ved komposition af nyere salmer. I dette forår vil vi ved foredragene i Gug Kirke belyse både traditionen og fornyelsen, i den store skat, som salmebogen gemmer. Foredragene er gratis

Onsdag den 6. februar kl. 19.30 havde vi besøg af teolog og historiker Morten Skovsted til Gug Kirke. Fra 2013-2016 var Morten formand for det redaktionsudvalget bag salmebogstillægget 100 salmer, og siden 2012 har han skrevet fast i Kristeligt Dagblad, hvor han nu anmelder salmer, sange og kirkemusik og skiver klummer om nyere salmer.

Salmesangen har altid været vigtig i den kristne kirke. Både Martin Luther og Grundtvig betonede vigtigheden af menighedens fælles sang. Derfor har vi i Folkekirken en fantastisk salmeskat, men også en levende tradition for stadig at skrive nye salmer. Morten Skovsted vil denne aften lade os blive klogere på salmernes oprindelse og historiske betydning, men der vil også blive lagt vægt på behovet for nye salmer og deres betydning.

Vi skal naturligvis selv synge et udpluk af disse salmer, da det er den bedste måde at tilegne sig dem.

Onsdag den 3. april kl. 19.30 kommer Anna Sofie Bielefeldt, sognepræst i Svenstrup, og Jens Mathiasen, organist i Lindholm til Gug Kirke. De danner par privat, og deler interessen for og glæden ved sang og musik. I efteråret 2018 udgav Jens en samling med kormusik ”Nu mister mørket magten” på forlaget Dansk Sang. Denne aften indbyder de til rundtur i vores salmeskat.  Vi skal synge gammelt og nyt, kendt og ukendt, og der knyttes kommentarer til salmerne og deres melodier. Det bliver en aften i spændingsfeltet mellem vores salmetradition og de mange nye salmer, der skrives i disse år.