Høstfrokost

Velgørenhedsarrangement for den lokale menighedspleje

Søndag d. 23. september kl. 12.00, Sognesalen, Gug Kirke

D. 23. september er der høstgudstjeneste kl. 9.00 i Sønder Tranders Kirke, og kl. 10.30 i Gug Kirke.

Kl. 12.00 har alle mulighed for at deltage i en lækker frokost, købe lodder til amerikansk lotteri med spændende præmier, og få fællessang, kaffe og æblekage. Der vil være salg af drikkevarer.

Al overskud fra høstfrokosten går til Menighedsplejens julehjælp i Gug og Sønder Tranders.

Pris: 90 kr. Tilmelding og kontant betaling til Gug Kirkes kordegnekontor i hverdage kl. 9-13, eller ved at skrive til lre@km.dk. Senest tilmelding: Mandag d. 17. september.