Torsdag den 25. oktober kl. 16.00
i Sognesalen i Gug Kirke

Program:
• Menighedsrådet redegør for regnskab 2017 og det netop afleverede budget 2019.
• Orientering om aktuelle emner i sognet, herunder:
- Orientering om procedure for genbesættelse af præstestillinger
- Udviklingen i konfirmandhold
- Andre vigtige opgaver, som menighedsrådet har fokus på i den resterende del af 2018 og i 2019

Der vil blive god tid til at stille spørgsmål og komme med kommentarer til alle de
områder, vi arbejder med i Sønder Tranders Sogn

Vi serverer kaffe og kage

Med venlig hilsen
Menighedsrådet i Sønder Tranders Sogn