Torsdag den 24. oktober kl. 16.00
i Sognesalen i Gug Kirke

Orientering om aktuelle emner i sognet, herunder temadag afholdt med personale og menighedsråd om kirkens aktiviteter:

  • Er der nogle, der kan undværes?
  • Er der nogle, der bør ændres?
  • Er der nye tiltag, vi bør prioritere?

Der vil blive god tid til at stille spørgsmål og komme med kommentarer til alle de områder, vi arbejder med i Sønder Tranders Sogn.

Vi serverer kaffe og kage. Efter mødet er alle velkomne til at deltage i skumringsgudstjeneste.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet i Sønder Tranders Sogn