Det nye kirkeblad der gælder fra september til november er på vej ud med posten. Du kan også se et eksemplar på kordegnekontoret eller læse bladet her.

Kirkebladet fra april - august kan læses her.

Næste kirkeblad udkommer 1. december