Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Retningslinjer under Covid-19

 Kære menighed:

Vi må nu efter nedlukningen henover julen igen have lov til at holde gudstjenester. Det foregår dog under lidt ændrede retningslinjer, så vi alle passer på hinanden og kan komme trygt igennem denne svære tid.

Rent praktisk vil det sige, at gudstjenesternes længde er under 30 minutter. Der foretages de samme forholdsregler med håndsprit, rengøring og udluftning som hidtil under covid-19. Alle skal bære mundbind, når de ikke sidder ned. Der vil ikke være fællessang, men salmer synges med færre vers af kor/kirkesanger. Trosbekendelsen og fadervor siges kun af præsten og ikke som vanligt i kor. Vi afholder ikke nadver. I alle offentlige rum skal der holdes 2 meters afstand, og der er forsamlingsforbud på 5 personer i vores samfund generelt, så det gælder også uden for kirken efter en gudstjeneste.

Vi følger hele tiden med i om, der kommer nye retningslinjer fra kirkeministeriet, og ved ændringer vil det også blive skrevet her på siden.

Med venlige hilsner fra præster og menighedsråd

________

Mundbind:

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale med offentlig adgang, så skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind. 

Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet. 

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

Kravet om mundbind gælder ikke for præster og andre forkyndere eller ansatte og frivillige, som hjælper til under ceremonien. 

Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni, for eksempel:

  • Dåbsbarn/-forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted
  • Konfirmander
  • Brudepar (inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien)
  • De nærmeste efterladte ved bisættelser og begravelser (inklusiv kistebærere). Undtagelsen gælder ikke nødvendigvis hele begravelsesfølget.
Konfirmandundervisning

I forbindelse med konfirmandundervisning gælder de almindelige regler for brug af mundbind i folkekirkens lokaler. 

Det betyder, at de kommende konfirmander skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, og når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når konfirmanderne sidder ned.

Kravet om mundbind eller visir gælder heller ikke for konfirmander, der optræder eller er med til at foretage kirkelige aktiviteter som led i undervisningen.

Babysalmesang, ældrecafé, fællesspisning og andre arrangementer

Her gælder de almindelige regler for brug af mundbind i folkekirkens lokaler. 

Det betyder, at deltagere på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, og når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når deltagerne sidder ned.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for personer, som er i færd med at medvirke i en aktivitet, optræde og lignende.