Kontakt

Sønder Tranders Kirke
     Gug Kirke

Sønder Tranders Bygade 51
9260 Gistrup

     Nøhr Sørensens Vej 7
      9210 Aalborg SØ

Kontakt Kirkekontoret på:

Telefon: 21 14 14 28

Mandag-fredag kl.  09.00 -13.00

Mail: soendertranders.sogn@km.dk

Send sikker post til kirkekontoret her.
 

Send sikker post til sognepræst, Line Vesterlund her.

Send sikker post til sognepræst, Mette Tved her.

Send sikker post til sognepræst, Aksel L. Toft her.

Send sikker post til sognepræst, Majbritt G. Kristensen her.

Adresse

Gug Kirke
Nøhr Sørensens Vej 7
9210 Aalborg SØ

Sønder Tranders Kirke
Sønder Tranders Bygade 51
9260 Gistrup

Kirkekontoret

Sønder Tranders Sogns Kirkekontor
Nøhr Sørensens Vej 7, 9210 Aalborg SØ
Telefon 21 14 14 28

Åbningstider
Mandag til fredag: kl. 9.00-13.00