Gug kirke ligger højt på den østre side af Østerådalen, en stor bred dal, der fra syd løber ind mod Aalborg.

Landsbyen Gug er nu en del af Aalborg by og udgør et boligområde med etageboliger og parcelhuse.

I kirkens nærhed ligger en træbevokset høj, Ulshøj. Øst for kirken ligger børneinstitutioner og et butikscenter. Nordvest for kirken ligger Byplanvejens skole.