Både Gug og Sønder Tranders Kirker tilbyder hold med babysalmesang. Læs nærmere om de forskellige muligheder på disse sider.